WSPARCIE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY –  ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ  

 

 

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE FUNDACJI EFKROPKA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY  –   ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ФОНДУ EFKROPKA ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ  

„Проект фінансується в рамках програми „Ми підтримуємо Україну», заснованої польсько-американським Фондом Свободи, що реалізується Освітнім фондом для демократії.” – 

„Projekt jest finansowany w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”, utworzonego przez  Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”

W ramach utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację WolnościProgramu „Wspieramy Ukrainę” realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji , pozyskaliśmy grant na projekt „Wsparcie  psychologiczne Fundacji eFkropka dla uchodźców z Ukrainy”

             

Opis w języku polskim poniżej.

                                                                                                     Опис проекту

email: helpukraine@ef.org.pl

Проект „Психологічна підтримка Фонду eFkropka для біженців з України” реалізується в рамках програми „Ми підтримуємо Україну 2022”, що фінансується польсько-американським Фондом Свободи, а грантом від його імені виступає Освітній фонд для демократії.

Реалізатором проекту являється Фонд eFkropka з головним офісом у Варшаві по вул. Ожаровська 61 прим. U4, 01-416 Варшава, (KRS 0000382481; ІПН 9512336073; стат. номер (REGON) 142886373), www.ef.org.pl,

Цільова аудиторія проекту – особи, (дітей, молоді, дорослих) які були змушені покинути свою країну iз-за військових дій. Це будуть громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року.

В рамках проекту c вересні 2022 – червень 2023 року (Доки кошти не будуть вичерпано) не менше 45 осіб отримають психологічну підтримку. Підтримка буде надана рідною мовою бенефіціарів психотерапевтами з України.

Всього в проекті передбачено 250 (50-хвилинних) сеансів індивідуальної підтримки, стаціонарно та онлайн. Зустрічi будуть проходити в приміщенні Фонду eFkropka по вул. Ожаровська 61 прим. U4 у Варшаві (01-416).

Заплановані результати:

Завдяки діяльності проекту бенефіціарам буде легше знайти себе в новій реальності в чужій країні. Вони зможуть завести нових друзів, обмінятися актуальною інформацією. Вони будуть краще функціонувати в сім’ях і новому співтоваристві.

Очікувана зміна:

Краща адаптація бенефіціарів до нової ситуації, краща толерантність до невизначеності, більш легке прийняття рішень і пошук себе в місцевій громаді.

Заявки  приймаються електронною поштою за адресою: helpukraine@ef.org.pl   Їх можна направляти українською, англійською, польською, при необхідності також російською мовами. 

 

                                                                                 Opis projektu

Projekt „Wsparcie psychologiczne Fundacji eFkropka dla uchodźców z Ukrainy” realizowany jest w ramach programu „Wspieramy Ukrainę 2022” finansowanego przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności, a udzielającym dofinansowanie w jej imieniu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji. Realizatorem projektu jest Fundacja eFkropka z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ożarowskiej 61 lok. U4, 01-416 Warszawa, (KRS 0000382481; NIP 9512336073; REGON 142886373), www.ef.org.pl,

Grupą docelową projektu są osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież, które musiały opuścić swój kraj z powodu działań wojennych. Będą to obywatele Ukrainy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku.

W ramach projektu w miesiącach wrzesień 2022 r. – czerwiec 2023 roku (lub do wyczerpania środków) minimum 45 osób skorzysta z indywidualnego wsparcia psychologicznego.  Wsparcie będzie świadczone w języku ojczystym beneficjentów przez psychoterapeutki z Ukrainy. W projekcie przewidziano łącznie 250 (50-minutowych) sesji wsparcia indywidualnego stacjonarnie i online . Wsparcie będzie odbywało się w lokalu Fundacji eFkropka przy ul. Ożarowskiej 61 lok. U4 w Warszawie (01-416).

Planowane rezultaty: Dzięki działaniom projektowym beneficjentom łatwiej będzie odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w obcym kraju. Będą mogli nawiązać nowe znajomości, wymieniać się aktualnymi informacjami. Będą lepiej funkcjonować w rodzinach i nowej społeczności.  Oczekiwana zmiana: Lepsze przystosowanie beneficjentów do nowej sytuacji, lepsza tolerancja niepewności, łatwiejsze podejmowanie decyzji i odnalezienie się w lokalnej społeczności.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pod adresem: helpukraine@ef.org.pl       Można je kierować w języku ukraińskim, angielskim, polskim, w razie konieczności również rosyjskim. 

Projekt jest kontynuacją projektu „Ukraińscy terapeuci uchodźcom – Українські терапевти-біженці – Ukrainian therapists for refugees”, który prowadzimy przy współpracy z Pracownia Terapii i Rozwoju Zapraszamy do jego wsparcia: https://tiny.pl/wm536

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”.

                                                                                                                                       

                                                                               

 

Podziel się tym tekstem!

Wykonanie : Tomasz Bednarek

Skip to content