Ukraińscy terapeuci uchodźcom – Українські терапевти-біженці – Ukrainian therapists for refugees

Українська версія нижче/polska wersja niżej/ English version below

Любі брати та сестри!
Сьогодні кожен з нас переживає важкі часи. Особливо ті, хто вимушений був евакуюватися з рідної країни, залишити там своє минуле життя та тікати до чужої країни в невідомість. Саме тому ми, колектив польських та українських психотерапевтів, об‘єдналися, щоб допомагати вам.
Якщо ви:
⁃ Відчуваєте сильні емоції (тривогу, страх, гнів, паніку, горе тощо) та не можете впоратися з ними самостійно;
⁃ Перебуваєте у пригніченому стані, вам постійно бракує сил та нічого не хочеться робити;
⁃ Втратили близьких, роботу, дім, звичне коло спілкування та вам нестерпно важко переживати це все наодинці;
⁃ Залишилися одні на чужині та відчуваєте себе дуже самотнім;
⁃ Постійно хвилюєтеся про майбутнє, яке для вас є абсолютно невизначеним;
⁃ Ніяк не можете адаптуватися до нового життя і нової реальності;
⁃ Переживаєте інші психологічні складнощі.
ДЗВОНІТЬ НАМ ЗА НОМЕРОМ: 535 880 065
Pracownia Terapii i Rozwoju, ul. Wilcza 31, lokal 7.
Тут ви отримаєте БЕЗКОШТОВНУ ПСИХОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ. Ми приймаємо як офлайн (Варшава), так і онлайн.
Додаткова інформація: www.pratir.pl 
Drodzy bracia i siostry!
Wszyscy przeżywamy teraz trudny czas. Szczególnie dotknięci są ci, którzy musieli opuścić ojczyznę, zostawić tam całe swoje dotychczasowe życie i uciekać do obcego kraju, w nieznane. Dlatego wspólnie z polskimi psychoterapeutami oferujemy wam pomoc:
Jeśli
• Przeżywasz silne emocje (strach, lęk, złość, panikę, żałobę i inne podobne) i nie potrafisz poradzić sobie z nimi samodzielnie;
• Jesteś przygnębiona, stale brakuje ci sił i nie możesz się zmobilizować do działania;
• Straciłeś bliskich, pracę, koło znajomych i jest ci nieznośnie ciężko przeżywać to wszystko samotnie;
• Jesteś sama w obcym kraju i czujesz się bardzo samotna;
• Ciągle się martwisz o przyszłość, która jawi się jako coś całkowicie nieokreślonego;
• Nie jesteś w stanie dostosować się do nowego życia i nowej rzeczywistości;
• Doświadczasz innych trudności natury psychicznej
ZADZWOŃ do Pracowni Terapii i Rozwoju
Tel.: 535 880 065, Ul. Wilcza 31, lokal 7.
Więcej informacji www.pratir.pl
Oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną – w spotkaniach na żywo (Warszawa) lub online.
Jeśli możesz pomóc nam w tym projekcie, przeczytaj informacje zamieszczoną niżej oraz na  https://pomagam.pl/ukrainscy-terapeuci
Dear Brothers and Sisters!
We are all struggling in this difficult time. Especially those, who were forced to leave their homeland, and their lives behind to run to foreign country, to the unknown. Together with Polish psychotherapists we would like to help you.
If you:
-feel strong emotions (fear, anxiety, anger, panic, grief etc.) and cannot cope with it yourself
-are feeling down, lack of energy, cannot motivate yourself to do things
-lost your loved ones, your job, friends and it is unbearable to cope with it all alone
-are on your own in a foreign country and feel alone
-constantly fear for the future, that seems completely indefinite
-cannot accommodate to your new life and new reality
-experience other difficulties with your mental health
Call PRACOWNIA TERAPII I ROZWOJU
535 880 065 , Wilcza 31Street, ap. 7.
We offer free psychological help — during face to face meetings or online.
More information: www.pratir.pl 
If you can help us with this project, please read the information below and on https://pomagam.pl/ukrainscy-terapeuci

Jak możesz pomóc w tym projekcie?  How can you help with this project?

Drodzy,

Chcemy pomóc ukraińskim psychoterapeutom w Warszawie.

W Warszawie przebywa wielu psychoterapeutów, którzy uciekli przed wojną w Ukrainie. Trzy psychoterapeutki z Kijowskiego Instytutu Terapii Gestalt i Psychodramy oraz Kijowskiego Uniwersytetu Terapii Gestalt, mając za sobą doświadczenie uchodźcze, chcą świadczyć swoim rodakom bezpłatną pomoc psychologiczną.

Fundacja eFkropka, wspólnie z partnerem projektu -Pracownią Terapii i Rozwoju chce pomóc im pomagać innym uchodźcom.

Wspólnie zbieramy środki na wynagrodzenie dla trzech terapeutów lub terapeutek, którzy chcą świadczyć darmową pomoc psychologiczną swoim rodakom. Naszym celem jest zabezpieczenie finansowania projektu na pierwsze 3 miesiące i w tym okresie zebranie 80 000 PLN. Sam projekt będzie trwał dłużej i nadal będziemy poszukiwać środków na jego realizację.

Pracownia Terapii i Rozwoju (PRATiR) (http://www.pratir.pl/) udostępni bezpłatnie miejsce do pracy z osobami w kryzysie psychicznym. Zapewni również bezpłatnie superwizję, obsługę recepcyjną oraz wsparcie zespołu dla terapeutek.

Uchodźcy z Ukrainy byli, są i będą narażeni na wiele stresogennych i traumatycznych doświadczeń (ucieczka z własnego domu i kraju, trudności przystosowawcze w nowym miejscu, lęk o bliskich, doświadczenie wojny). Jest to grupa, która potrzebuje szczególnego wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego i emocjonalnego. Niezwykle istotne jest to, iż zatrudnione przez nas osoby będą rodaczkami uchodźców, czym będą wzbudzały większe zaufanie. Niweluje to również problem bariery językowej i różnic kulturowych. Psychoterapeutki posługują się również językiem angielskim, co ułatwi im kontakt z polskimi specjalistami. Dla osób w kryzysie psychicznym planujemy zarówno pomoc indywidualną, jak i grupy wsparcia.

PRATiR jest ośrodkiem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne jako ośrodek szkoleniowy. Działa od 13 lat i jest zlokalizowany w centrum Warszawy przy ul. Wilczej 31 w lok. 7 i 15. W niedalekiej przyszłości planujemy również część działań przenieść do naszego nowego lokalu, w którym niebawem rozpocznie się remont.

Chcemy zacząć od pracy z trzema osobami, ale nie wykluczamy rozwoju i przedłużenia projektu, jeśli będzie taka potrzeba.

Zapraszamy Państwa do wsparcia projektu!

Wpłacać można poprzez: portal Pomagam.pl:   https://pomagam.pl/ukrainscy-terapeuci   

oraz bezpośrednio na subkonto projektu:  

Fundacja eFkropka

Majdańska 5 lok. 23, 04-088 Warszawa, Polska 

Subkonto projektu: 03 2530 0008 2016 1049 6433 0003   IBAN: PL   SWIFT/BIC:  NESBPLPW 

Tytuł wpłaty: „Ukraińscy terapeuci uchodźcom”

Kontakt: fundacja@ef.org.pl  Strona: https://ef.org.pl

ENGLISH VERSION

Dear All,

We want to help Ukrainian therapists in Warsaw, Poland.

Many Ukrainians fled from the war to Warsaw, including three psychotherapists from the Kyiv Institute of Gestalt Therapy and Psychodrama and  Kyiv University of Gestalt Therapy. They share this experience with thousands of other Ukrainian refugees, who they wish to help, by offering free psychological support.

Fundacja eFkropka, together with Pracownia Terapii i Rozwoju want to help them by helping others.

We are raising funds to remunerate three therapists. Our goal is to cover  3 months of their work – during which they can treat people free of charge. Our fundraising goal is to raise $19,000 USD.

Pracownia Terapii i Rozwoju (PRATiR) (http://www.pratir.pl/)offer its venue, workplace, free supervision, reception service and team support.

Ukrainian refugees are facing and will be facing stress and trauma (fleeing their country and homes,having to adapt in a new, unfamiliar place, facing fear for their loved ones,experiencing the war). This is a group that especially needs psychological,therapeutic and emotional support. This project offers them a support of their compatriots, which will provide comfort, and will eliminate cultural and language barriers. The therapists, who also speak English, will have full support of their Polish colleagues. We plan individual help as well as support groups for people with mental health crises.

PRATiR is recommended by the Polish Psychiatric Association as a training center. It has been operating for 13 years in the centre of Warsaw, at Wilcza Street 31/7and 31/15.In the near future we also plan to move a part of our project to the new Foundation headquarters, that will soon be refurbished.

We want to start off by working with 3 therapists, but if needed, the project might be further developed and prolonged.

We invite you to join us in our effort!

You can pay via Pomagam.pl portal: https://pomagam.pl/ukrainscy-terapeuci

and directly to the project’s sub-account:

Fundacja eFkropka

Majdańska Street 5 lok. 23, 04-088 Warsaw, Poland 

Project account:  PL 03 2530 0008 2016 1049 6433 0003   IBAN: PL   SWIFT/BIC:  NESBPLPW

payment Title: „Ukrainian therapists for refugees” 

The project is also available on Benevity, we encourage you to check whether your organization will match your donation. Title: „Ukrainian therapists for refugees”

 

e-mail: fundacja@ef.org.pl  website: https://ef.org.pl/in-english/

#saveukraine #stopwar #zdrowiepsychicznemaznaczenie #mentalhealthmatters

Grafika pochodzi ze strony: red-fox.pl/solidarni-z-ukraina

Podziel się tym tekstem!

Wykonanie : Tomasz Bednarek

Skip to content