Wsparcie psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy od Società del Sacro Cuore

Società del Sacro Cuore

Serdecznie DZIĘKUJEMY Siostrom Sacre Coeur ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa za wsparcie w pozyskaniu środków na bezpłatną pomoc psychologiczną dla uchodżców wojennych z Ukrainy.
W ramach grantu od Societa del Sacro Cuore Casa Generalizia – Domu Generalnego Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa z siedzibą w Rzymie, pod nazwą „MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WSPARCIA OFIAR KONFLIKTU UKRAIŃSKO-ROSYJSKIEGO” otrzymaliśmy kwotę 25.242,09 Euro.❤ W ramach tego grantu, zatrudnione przez nas psychoterapeutki z Kijowa, Natalia i Hanna, będą mogły nadal wspierać swoich rodaków.
Od kwietnia 2022 roku do końca września 2023 roku udzieliły wsparcia 169 osobom podczas 837 sesji indywidualnych, 8 sesji rodzinnych oraz 3 dwugodzinnych sesji grupowych.
Wsparcie będzie udzielane w siedzibie Fundacji eFkropka w Warszawie, przy ul. Ożarowskiej 61 lok. U4, w Punkcie Pośrednictwa Pracy dla obywateli Ukrainy – Urząd Pracy m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77 (UWAGA! Tylko po uprzednim zgłoszeniu mailowym na niżej podany adres!)  oraz online.  
Wsparciem zostanie objętych ponad 50 osób, z których zakładamy, że 8 osób będą stanowiły dzieci, 17 młodzież i 25 osoby dorosłe
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: helpukraine@ef.org.pl

Сердечна подяка сестрам Згромадження Пресвятого Серця Ісусаза підтримку у зборі коштів на безкоштовну психологічну допомогу біженцям війни з України. В рамках гранту від Societa del Sacro Cuore Casa Generalizia – Генерального дому Згромадження Пресвятого Серця Ісуса, що знаходиться в Римі, під назвою „МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО КОНФЛІКТУ”, ми отримали суму в розмірі 25 242,09 євро.❤ В рамках цього гранту київські психотерапевти, які у нас працюють, Наталя та Ганна, зможуть і надалі підтримувати своїх співвітчизників.
З квітня 2022 року по вересня 2023 року вони надали підтримку 169 особам під час 837 індивідуальних сесій, 8 сімейних сесій та 3 двогодинних групових сесій.
Підтримка надаватиметься в штаб-квартирі Фонду у Варшаві, вул. Ожаровська, 61, у Центрі зайнятості для українців – Варшавському міському управлінні праці на вул. Marszałkowska 77 (УВАГА! Тільки після попереднього повідомлення електронною поштою на вказану нижче адресу!) та в Інтернеті.  Підтримку отримають 8 дітей, 17 підлітків та 25 дорослих.
Заявки приймаємо за адресою: helpukraine@ef.org.pl

We would like to thank with all our hearts to the Sisters of Sacred Heart for their support in gathering funds for the free-of-charge help for Ukrainian war refugees. Through a grant from Societa del Sacro Cuore Casa Generalizia – INTERNATIONAL FUND TO SUPPORT THE VICTIMS OF THE UKRAINIAN RUSSIAN CONFLICT we gained €25,242.05. In this grant, the Ukrainian psychotherapists that work for us, Natalia and Hanna, will continue to support their compatriots. From April 2022 to September 2023 they supported 169 people through 837 individual, 8 family and 3 group sessions.
The support will be given in Foundation’s headquarters in Warsaw, 61 Ożarowska St. and in the Labor Office,  Marszałkowska St.
The support will be given to 8 children, 17 adolescents and 25 adults.
Please send applications to: helpukraine@ef.org.pl

Podziel się tym tekstem!

Wykonanie : Tomasz Bednarek

Skip to content