Fundatorzy

Jerzy Kłoskowski – Prezes Zarządu- fundator Fundacji,

  • rocznik 1954
  • certyfikowany terapeuta środowiskowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • pracownik socjalny, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny
  • udział w szkoleniach prowadzonych przez Fundację Synapsis, Fundację Ursynów, Centrum CBT
  • ukończone Państwowe Studium Pracowników Socjalnych
  • studia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
  • członek Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • ojciec syna i córki
  • żeglarz
Joanna Krzyżanowska-Zbucka – Członkini Zarządu w latach 2011-2019 – fundatorka Fundacji, lekarz psychiatra,

Ordynator Oddziału (F-10) Zapobiegania Nawrotom Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się leczeniem zaburzeń psychotycznych, afektywnych i lękowych.
Przez kilka lat współpracowała z Fundacją „Rodzić po Ludzku”, w której zajmowała się leczeniem okołoporodowych zaburzeń psychicznych, nadal przyjmuje pacjentki z depresją w ciąży i poporodową. Konsultowała też psychiatrycznie w organizacjach zajmujących się osobami doświadczającymi przemocy domowej (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia, Fundacja Dzieci Niczyje (obecnie Dajemy Dzieciom Siłę)  Ośrodek „Dom” Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej).
Obecnie, poza pracą w szpitalu i w poradni, działa w zarządzie Fundacji eFkropka zajmującej się zapobieganiem wykluczeniu społecznemu osób z doświadczeniem choroby psychicznej.

 

Marta Niedźwiedzka – Członkini Zarządu w latach 2011-2017,  fundatorka Fundacji

Lekarz psychiatra i psychoterapeutka. Pracę w zawodzie psychiatry rozpoczęłam w 2002 roku, początkowo zajmowałam się pomocą osobom dorosłym, w różnego rodzaju kryzysach emocjonalnych. Obecnie pracuję również z dziećmi. Czerpiąc z doświadczenia pracy z dorosłymi, widzę jak trudności występujące w okresie dzieciństwa mogą utrudnić prawidłowe kształtowanie się satysfakcjonujących relacji ze światem.

 

 

Podziel się tym tekstem!

Wykonanie : Tomasz Bednarek

Skip to content