Razem w kuchni

We współpracy ze znanymi restauratorami rodzeństwem Agnieszką i Marcinem Kręglickimi, prowadzimy  od 2012 roku program staży zawodowych. Beneficjenci pod okiem doświadczonych pracowników restauracji odbywają praktyki w zawodach związanych z gastronomią.

Więcej tutaj

 

 

 

 

Cele projektu:

Grupą docelową naszych działań są osoby po doświadczeniu kryzysu psychicznego (stażyści, którym pomagamy w zdrowieniu), a także personel restauracji (osoby ich szkolące), który nawiązując pozytywne relacje z podopiecznymi, zmieniają stereotyp chorego psychicznie.

Wyjątkowość i innowacyjność tego projektu polega na włączeniu biznesu społecznie zaangażowanego do integracji osób z doświadczeniem poważnej choroby. Sukces tego przedsięwzięcia może przeciwdziałać stygmatyzacji i wykluczaniu osób po kryzysie zdrowia psychicznego, co jest główną misją naszej Fundacji.

Tematyka zajęć:

Sukces tego przedsięwzięcia może, w pewnej części, przeciwdziałać stygmatyzacji i wykluczaniu osób po kryzysie zdrowia psychicznego, co jest głównym celem naszej fundacji. Dotychczas fundatorzy składali się na konieczne wydatki, ale środki dostępne z tych źródeł są zdecydowanie niewystarczające dla potrzeb i realizacji naszych ambitnych planów. W związku z tym zwracamy się do ludzi dobrej woli o dowolnej wielkości wpłaty na nasze konto, zobowiązujemy się do pełnej transparentności naszych wydatków.

Realizacja:

Zainteresowanych zapraszamy do ściślejszej współpracy – czekamy na wolontariuszy, którzy zechcą poświęcić trochę czasu na ciekawe i pożyteczne działania. Będziemy wdzięczni za rady i kontakty: medialne, polityczne, biznesowe, samorządowe czy inne NGO, czy do osób które mogłyby wesprzeć nasze działania.

Wraz z naszymi uczestnikami jesteśmy w trakcie tworzenia Spółdzielni Socjalnej Efka – firmy cateringowej, gdzie stażyści z programu Razem w Kuchni będą mogli podjąć pracę. Realizujemy już pierwsze zlecenia, zdobywamy doświadczenie, ku zadowoleniu osób zamawiających nasz catering.

Napisz do nas

    Podziel się tym tekstem!