Edukatorzy

Edukatorzy Fundacji eFkropka są ekspertami przez doświadczenie, czyli osobami, które doświadczyły kryzysu i mówią o nim otwarcie, aby przeciwdziałać dyskryminacji wobec osób chorujących psychicznie.

Zostali przygotowani przy udziale profesjonalistów i od kilku lat prowadzą szkolenia dla różnych grup zawodowych: lekarzy, psychologów,  pielęgniarek, studentów, urzędników, a także spotkania otwarte, na które może przyjść każdy. Celem szkoleń jest poprawa komunikacji z chorymi oraz lepsze rozumienie i zmiana postawy wobec chorób psychicznych. Z naszych doświadczeń wynika, że jest to bardzo potrzebna inicjatywa, ponieważ silne stereotypy i dyskryminacja, są cały czas szeroko rozpowszechnione w społeczeństwie. Edukatorzy występują także w przestrzeni publicznej. Otwarcie mówią o swojej chorobie psychicznej, jako ambasadorzy idei, że nie powinna ona wykluczać ze społeczeństwa.  Występują na konferencjach naukowych, w mediach, w ośrodkach decyzyjnych (jak Sejm czy Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP), przez co służą edukacji społecznej na szerszą skalę.

Edukatorzy zauważyli (sami tego doświadczali w przeszłości), że w grupie osób chorujących i wśród ich rodzin występuje silna autostygmatyzacja, co istotnie utrudnia zdrowienie pacjentom i działa niekorzystnie na stabilność rodziny. Dlatego od pewnego czasu organizowane są spotkania warsztatowe dla osób doświadczających kryzysu i dla ich bliskich.

O naszych warsztatach

Warsztaty dla dzielnicowych z Mławy z Fundacja eFkropka

Referencje


Współpracujemy z grupą osób, które ukończyły kurs przygotowujący do roli Asystenta Zdrowienia (osoby po kryzysie psychicznym, które wspierają innych pacjentów w ośrodkach opieki psychiatrycznej i pomocy społecznej) – niektórzy z nich działają jako Edukatorzy, inni jako wolontariusze Fundacji.

Podziel się tym tekstem!

Wykonanie : Tomasz Bednarek