Asystenci Zdrowienia

 

Asystenci zdrowienia – tekst Anna Olearczuk – Asystentka zdrowienia

Asystenci zdrowienia to nowa rola związana z opieką psychiatryczną. Są osobami, które ukończyły półroczne kursy i odbyły kilkumiesięczne staże w placówkach zajmujących się zdrowiem psychicznym (m.in. szpitalne oddziały psychiatryczne, środowiskowe domy samopomocy, zespoły leczenia środowiskowego, fundacje oraz stowarzyszenia). Wyjątkowość asystentów zdrowienia wynika z tego, że sami doświadczyli problemów ze zdrowiem psychicznym. Mają różne rozpoznania, ale łączy ich to, że bardzo dobrze rozumieją, z czym zmaga się osoba z diagnozą psychiatryczną.

Dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu, przebytym terapiom i pracy własnej, polegającej m.in. na poddaniu refleksji swoich przeżyć (ich „przepracowaniem”), doświadczenie związane z chorobą oraz procesem zdrowienia stało się ich ogromnym zasobem, z którego czerpią, żeby móc efektywnie pomagać innym ludziom. Dlatego nazywa się ich też ekspertami przez doświadczenie.

Innowacyjna Poradnia u Asystentów Zdrowienia

Umiejętności asystentów, jak również ich osobiste kompetencje i indywidualne doświadczenia, pozwalają na skuteczne i różnorodne wspieranie osób będących w kryzysie oraz z niego wychodzących. Asystenci potrafią mówić o swoich doświadczeniach związanych z chorobą i procesem zdrowienia, znają historie innych chorujących, umieją słuchać oraz asystować w drodze zdrowienia zarówno choremu, jak i jego otoczeniu. Na wiele sposobów towarzyszą – rozmawiając o podobnych doświadczeniach, drodze wychodzenia z kryzysu, umacniając w walce o siebie i pokazując własnym przykładem, że warto tę walkę podjąć. Starają się na różne sposoby aktywizować: poprzez spacery, wspólne zajęcia, rozmowy na tematy niezwiązane z chorobą. Motywują do podjęcia oraz kontynuowania leczenia, a także do aktywnego angażowania się w proces wychodzenia z kryzysu. Z własnego doświadczenia wiedzą, że kryzys psychiczny w wielu przypadkach można przekuć w siłę wspomagającą procesie zdrowienia.

Równolegle rolą asystentów zdrowienia jest współpraca z ekspertami przez edukację: psychiatrami, psychologami, psychoterapeutami, terapeutami zajęciowymi oraz całym personelem zaangażowanym w pomoc osobom będącym w kryzysie, zaburzonym lub chorującym psychicznie. Mogą wchodzić w skład zespołów terapeutycznych. Bardzo cenną umiejętnością asystentów jest łatwość spojrzenia na różne kwestie z perspektywy użytkownika opieki psychiatrycznej. Służąc wiedzą płynącą z doświadczenia własnego kryzysu psychicznego, pomagają lepiej zrozumieć pacjenta, jego ograniczenia, możliwości oraz potrzeby w całym procesie leczenia.

Ponadto, wiedząc jak ważna jest edukacja, asystenci zdrowienia starają dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą na konferencjach związanych ze zdrowiem psychicznym, spotkaniach i szkoleniach.

Obecnie trudno jest pozyskać organizatorom finansowanie (granty, etc) na przeprowadzenie kursów Asystenta Zdrowienia. Dlatego większość kursów prowadzonych jest odpłatnie dla uczestników. Mamy nadzieję, że z czasem się to zmieni. My również składamy takie wnioski.

Kto może zostać Asystentem Zdrowienia?

  • osoba która przeszła kryzys psychiczny, posiada diagnozę psychiatryczną, doświadczyła psychozy
  • jest pod opieką psychiatry, przeszła terapię własną, jest w remisji

Asystent Zdrowienia jako kwalifikacja rynkowa w ZSK

Wesprzyj Innowacyjną Poradnię u Asystentów Zdrowienia! 

 

Polecamy: 

Wywiad z Anną Olearczuk:         Kim jest asystent zdrowienia ?  

Rozmowę z asystentami zdrowienia:

 

 

 

Podziel się tym tekstem!

Wykonanie : Tomasz Bednarek

Skip to content