Deklaracja

Niniejszym Fundacja eF Kropka deklaruje, że nasza fundacja przyjmuje i stosuje przyjęte przez Miasto Stołeczne Warszawa zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności.

Podziel się tym tekstem!

Wykonanie : Tomasz Bednarek

Skip to content