Antystygmatyzacyjne warsztaty otwarte „Razem wbrew Stereotypom” 09.-11.2023

Zapraszamy mieszkańców oraz osoby pracujące w dzielnicy Wola m.st. Warszawy na bezpłatne warsztaty antystygmatyzacyjne
„Razem wbrew stereotypom”.
Warsztaty otwarte przeznaczone są dla rodzin i bliskich osób chorujących psychicznie, dla tych którzy zawodowo mają styczność z osobami z diagnozami psychicznymi, oraz dla samych chorujących.
Pierwsze warsztaty mamy już za sobą 🙂 

Zapraszamy do zgłoszeń na kolejny! – Warsztat nr. 2, który odbędzie się w dniu 04.11.2023 r. w godz. 10.00-14.00.

Zgłoszenia poprzez formularz:  https://tiny.pl/c563p

oraz
na warsztat nr.3, który odbędzie się w dniu 25.11.2023 r. w tych samych godzinach. Formularz:    https://tiny.pl/c5639 
W ramach projektu w okresie październik – listopad odbędą się 3 warsztaty.
Są to warsztaty usprawniające kompetencje w kontakcie z osobami z doświadczeniem kryzysów psychicznych. Warsztaty mają na celu usprawnienie relacji w kontakcie z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, lepsze zrozumienie tego co doświadcza osoba w kryzysie oraz pozyskanie wiedzy gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, dla osób chorujących, oraz samego siebie (rodziny, czy tzw. „pomagaczy”). Ułatwić funkcjonowanie osobom doświadczającym kryzysu. Uczestnicy dowiadują się zarówno jak wspierać osoby po kryzysach, oraz jak w tym trudnym zadaniu zadbać o własne samopoczucie i zdrowie. Warsztaty prowadzone są przez Edukatorów Fundacji eFkropka, czyli osób z diagnozą psychiatryczną, które zostały odpowiednio przeszkolone i podczas warsztatów dzielą się własnymi historiami z okresu chorowania i zdrowienia. Edukatorom towarzyszy ekspert przez wiedzę, psycholog, psychoterapeuta lub psychiatra.
Warsztaty trwają 4 godziny z 2 przerwami 15 minutowymi. Przypominamy, że temat który poruszamy jest bardzo delikatny, a więc może budzić różne emocje. Dlatego też wymagamy aktywności i obecność na całych warsztatach.
Zadanie publiczne finansowane jest przez dzielnicę Wola m.st. Warszawy zgodnie z umową WOL/WSZ/PS-B/VI/3/10-67-2023-1093.

Podziel się tym tekstem!

Wykonanie : Tomasz Bednarek

Skip to content