O fundacji

 

Choroba psychiczna nie musi i nie powinna wykluczać.

Fundacja eFkropka to organizacja, która powstała z inicjatywy osób zawodowo zajmujących się leczeniem i pracą terapeutyczną na rzecz ludzi z doświadczeniem choroby psychicznej. Jako specjaliści mamy świadomość dużych potrzeb w zakresie rehabilitacji oraz adaptacji społecznej naszych beneficjentów i dostrzegamy deficyty w społecznej służbie zdrowia w związku z ciągle niewdrożonym Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego.

 

Niniejszym Fundacja eF Kropka deklaruje, że nasza fundacja przyjmuje i stosuje przyjęte przez Miasto Warszawa zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności.

Sprawdź poniższe strony ze szczegółowymi informacjami nt. naszej fundacji!

Marsz Żółtej Wstążki Online 2020- marsz solidarność z osobami z doświadczeniem kryzysów psychicznych – dołącz do wydarzenia na Facebooku: kliknij tutaj

więcej o wydarzeniu: kliknij tutaj 

Od listopada 2022 r. Fundacja jest członkiem Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia przy Urzędzie m.st. Warszawy.

Podziel się tym tekstem!

Wykonanie : Tomasz Bednarek

Skip to content