Kurs Terapeuty Środowiskowego 2023/2024 r. rekomendowany przez Ministerstwo Zdrowia -I edycja

 

                                       

 

Pierwszą edycję szkolenia planujemy rozpocząć 25 marca 2023 roku* i odbywać się będzie ona stacjonarnie,  w siedzibie Fundacji eFkropka przy ul. Ożarowskiej 61 lok U4. w Warszawie.

Przewidziano 18 weekendowych zjazdów (z przerwą wakacyjną lipiec/sierpień w roku 2023 i 2024),  ostatni zjazd zaplanowany jest na połowę grudnia 2024. 

Nabór na to szkolenie rozpoczynamy 01.02.2023 i kończymy 10.03.2023 r. Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia  FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. 

Szkolenie organizuje Polskie Towarzystwo na Rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz, które posiada rekomendację Ministerstwa Zdrowia przy współpracy z Fundacją eFkropka.    

Wśród wykładowców są między innymi autorzy Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jak prof. Katarzyna Prot-Klinger, prof. Jacek Wciórka, oraz osoby od lat zaangażowane we wprowadzanie w życie założeń NPOZP czyli upowszechnianie środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej, a wśród nich m.in:  Joanna Krzyżanowska-Zbucka, dr Tomasz Szafrański, dr Cezary Żechowski, dr Sławomir Murawiec, i wielu innych wybitnych specjalistów z obszarów, które obejmuje tematyka szkolenia.

Ukończenie tego szkolenia i spełnienie pozostałych wymogów tj. odbycia staży i własnej terapii treningowej uprawniać będzie do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego organizowanego przez Sekcję Naukową  Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Certyfikat Terapeuty Środowiskowego, przyznany przez PTP, uprawnia do pracy na stanowisku Terapeuty Środowiskowego w centrach zdrowia psychicznego (CZP), zgodnie z wymogami NFZ’u.

Pełny koszt szkolenia: 19 800 zł płatne w dwóch ratach (pierwsza rata 8 800 zł płatna do 17 marca 2023, druga rata 11.000 płatna do 20.01.2024)Istnieje możliwość odbycia (wymaganych do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego) 50 godzin terapii treningowej w  formie grupy Balinta, w terminach uzgodnionych z uczestnikami.  Przy czym udział w grupie Balinta jest dodatkowo płatny 75 zł za godzinę dydaktyczną.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które:
–  posiadają wykształcenie co najmniej średnie potwierdzone odpowiednimi  dokumentami
–  mają predyspozycje osobowe, zainteresowania i motywację, konieczne do pomagania osobom z zaburzeniami psychicznymi
–  odbędą rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem koordynującym szkolenia
–  podpiszą umowę z organizatorami szkolenia i dokonają opłaty za udział w szkoleniu

 

Kierownik Merytoryczny Szkolenia:

Dr hab. n. med. Katarzyna Prot-Klinger – Specjalista Psychiatrii Środowiskowej

Kierownik Koordynujący Szkolenie:

Katarzyna Lech – Specjalista Psychiatrii Środowiskowej

Asystent Koordynatora:

Katarzyna Chotkowska

KONTAKT: email –  terapeutasrodowiskowy@ef.org.pl  

 

UWAGA! Kurs odbędzie się jeśli zrekrutowana zostanie odpowiednia ilość uczestników! Ilość miejsc ograniczona.

PROGRAM SZKOLENIA DLA TERAPEUTÓW ŚRODOWISKOWYCH    

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOLENIA DLA TERAPEUTÓW ŚRODOWISKOWYCH

 

 

 

ORGANIZATORZY:

Polskie Towarzystwo na Rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. Surowieckiego 8/160a KRS: 0000544650, NIP: 9512389141, REGON:    360864078 przy współpracy z Fundacją eFkropka z siedzibą w Warszawie (01-416) przy ul. Ożarowskiej 61 lok. U4. KRS: 0000382481, NIP: 9512336073, REGON: 142886373 

 

ORGANIZOWANY PRZEZ:           

                                                     PRZY WSPÓŁPRACY Z                              

 

Podziel się tym tekstem!

Wykonanie : Tomasz Bednarek

Skip to content