Spotkania Edukatorów

. Spotkania marzec-kwiecień 2017 :
        10.03 - piątek  - 17.00 - 19.00 - pl.Konstytucji 4,
        25.03 - sobota - 11.00 - 13.00 - ul.Wilcza 31,
          1.04 - sobota - 11.00 - 13.00 - ul.Wilcza 31,
          7.04 - piątek  - 16.30 - 18.00 - pl.Konstytucji 4,
        21.04 - piątek  - 17.00 - 19.00 - pl.Konstytucji 4,
        29.04 - sobota - 11.00 - 13.00 - ul.Wilcza 31.