Spotkania wolontariuszy

Zebranie wolontariuszy i aktualne sprawy

Zapraszamy na cykliczne spotkanie wolontariuszy, które odbędzie się w piątek 17.04.15 w PRATiR ul.Wilcza 31 m 7 klatka A  o godzinie 18.00.

Tematy poruszane na ostatnim spotkaniu (27.03.15):

- Zakładamy Spółdzielnię Socjalną, która  będzie miejscem pracy dla naszych stażystów. Możliwe jest dofinansowanie z Urzędu Pracy. Warunek konieczny: minimalna liczba osób-założycieli (5) w tym fundacja i 4 członków. Możliwość zarobkowa: praca na rzecz spółdzielni- nie ma dywidendy.

- Przypominamy o grupie edukacyjno-integracyjnej dla osób po kryzysach psychicznych. Grupa prowadzona przez wolontariuszki fundacji: Paulinę Giersz i Katarzynę Parzuchowską, spotyka się w Centrum Paca na Pradze - ul. Paca 40.

- Dostaliśmy zaproszenie na Warszawski Dzień Różnorodności (integracja mieszkańców Warszawy i grup mniejszościowych,  stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe). Planujemy aktywne uczestnictwo min. konsultacje psychologiczne, prezentacja fundacji, przygotowanie materiałów związanych z sytuacją i problemami osób po kryzysach psychicznych w tym prezentację edukacyjną ( stygmatyzacja, autostygmatyzacja, tekst o zdrowiu psychicznym). Spotkanie odbędzie się 23.05.15 (sobota), na pl. Konstytucji.

Spotkanie 27.03

Zapraszamy na kolejne spotkanie wolontariuszy, które odbędzie się 27.03.15 (piątek) o godz. 18.00. Miejsce spotkania PRATiR ul.Wilcza 31 m 7 klatka A.

Tematy ostatniego spotkania:

- Założenie spółdzielni socjalnej o profilu gastronomicznym (catering), wymóg konieczny: 5 członków założycieli.
Możliwe dofinansowanie z Urzędu Pracy. Biznes plan.
Spotkanie konsultacyjne w sprawie założenia spółdzielni odbędzie się 27 marca o godz.12.00 w biurze Colegal CoWork ul.Bagatela 10/6.

- Konferencja 17.03-18.03.15 - Otwarty Dialog - dr.Daniel Fisher.

- Od 7 marca cykliczne spotkania- grupa dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Centrum Inicjatyw Mieszkańców ul.Paca 40.

- Konferencja z udziałem I Kliniki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Bułgarii, prezentacja działań Fundacji eF Kropka -przeciwdziałanie stygmatyzacji, eksperci przez doświadczenie - przygotowywanie szkolenia kierowanego do różnych środowisk i grup społecznych.

- Kontynuacja i omówienie bieżących projektów :stażowego i szkoleniowo-edukacyjnego.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie wolontariuszy 27.02.15

Drodzy wolontariusze!
Zapraszamy na cykliczne spotkanie wolontariuszy, które odbędzie się w piątek 27.02.15. wyjątkowo o godzinie 18.30.
Miejsce bez zmian- PRATiR ul.Wilcza 31 m 7 klatka A.

Pages