Spotkania wolontariuszy

Przygotowania do Warszawskich Dni Różnorodności

Zapraszamy na cykliczne spotkanie wolontariuszy w piątek 15.05.15, które tradycyjnie odbędzie się o godz.18.00 w PRATiR ul.Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.).
Razem z grupą edukatorów będziemy przygotowywać się do Warszawskiego Dnia Różnorodności- impreza integracyjno-promująca grupy mniejszościowe, organizacje pozarządowe, termin uroczystości 23.05.15.

 Na poprzednim spotkaniu:

- Zachęcamy do korzystania z innych ofert skierowanych do osób po kryzysach psychicznych. Warto podnosić swoje kwalifikacje i zwiększać kompetencje zawodowe.Stowarzyszenie Integracja oferuje kurs dla wolontariuszy, Fundacja Aktywizacja zajmująca się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych proponuje między innymi kurs szybkiego uczenia. Dzielmy się informacjami na temat innych dostępnych projektów,staży, kursów, które są Wam znane, o których słyszeliście lub z nich korzystacie.

- Zbieramy Wasze propozycje na Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego, w tym roku obchodzimy go 9 października 2015.
Spotykamy się w Pałacu Kultury i Nauki. W trakcie konferencji planujemy udział innych organizacji pozarządowych- znane organizacje chętnie zaprosimy na Forum Psychiatrii Środowiskowej. Jeżeli znacie inne stowarzyszenia czy fundacje zachęcajcie do uczestnictwa i zapraszajcie do współpracy z fundacją oraz do udziału w forum.
Nadal opracowujemy program konferencji. Obecnie zebrane pomysły:
panel dyskusyjny (Rzecznik NFZ,pracodawcy, domy środowiskowe)
uczestnictwo innych organizacji pozarządowych (Fundacja Iwony Szymali, Zrzeszenie Pracodawców, Unia Pracy Wspomaganej)

- Aktualnie prowadzimy działania zmierzające do uruchomienia spółdzielni socjalnej o profilu usług gastronomicznych. Chętnych zapraszamy do współpracy!

Zebranie wolontariuszy i aktualne sprawy

Zapraszamy na cykliczne spotkanie wolontariuszy, które odbędzie się w piątek 17.04.15 w PRATiR ul.Wilcza 31 m 7 klatka A  o godzinie 18.00.

Tematy poruszane na ostatnim spotkaniu (27.03.15):

- Zakładamy Spółdzielnię Socjalną, która  będzie miejscem pracy dla naszych stażystów. Możliwe jest dofinansowanie z Urzędu Pracy. Warunek konieczny: minimalna liczba osób-założycieli (5) w tym fundacja i 4 członków. Możliwość zarobkowa: praca na rzecz spółdzielni- nie ma dywidendy.

- Przypominamy o grupie edukacyjno-integracyjnej dla osób po kryzysach psychicznych. Grupa prowadzona przez wolontariuszki fundacji: Paulinę Giersz i Katarzynę Parzuchowską, spotyka się w Centrum Paca na Pradze - ul. Paca 40.

- Dostaliśmy zaproszenie na Warszawski Dzień Różnorodności (integracja mieszkańców Warszawy i grup mniejszościowych,  stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe). Planujemy aktywne uczestnictwo min. konsultacje psychologiczne, prezentacja fundacji, przygotowanie materiałów związanych z sytuacją i problemami osób po kryzysach psychicznych w tym prezentację edukacyjną ( stygmatyzacja, autostygmatyzacja, tekst o zdrowiu psychicznym). Spotkanie odbędzie się 23.05.15 (sobota), na pl. Konstytucji.

Spotkanie 27.03

Zapraszamy na kolejne spotkanie wolontariuszy, które odbędzie się 27.03.15 (piątek) o godz. 18.00. Miejsce spotkania PRATiR ul.Wilcza 31 m 7 klatka A.

Tematy ostatniego spotkania:

- Założenie spółdzielni socjalnej o profilu gastronomicznym (catering), wymóg konieczny: 5 członków założycieli.
Możliwe dofinansowanie z Urzędu Pracy. Biznes plan.
Spotkanie konsultacyjne w sprawie założenia spółdzielni odbędzie się 27 marca o godz.12.00 w biurze Colegal CoWork ul.Bagatela 10/6.

- Konferencja 17.03-18.03.15 - Otwarty Dialog - dr.Daniel Fisher.

- Od 7 marca cykliczne spotkania- grupa dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Centrum Inicjatyw Mieszkańców ul.Paca 40.

- Konferencja z udziałem I Kliniki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Bułgarii, prezentacja działań Fundacji eF Kropka -przeciwdziałanie stygmatyzacji, eksperci przez doświadczenie - przygotowywanie szkolenia kierowanego do różnych środowisk i grup społecznych.

- Kontynuacja i omówienie bieżących projektów :stażowego i szkoleniowo-edukacyjnego.

Serdecznie zapraszamy!

Pages