Spotkania wolontariuszy

Spotkanie 27.03

Zapraszamy na kolejne spotkanie wolontariuszy, które odbędzie się 27.03.15 (piątek) o godz. 18.00. Miejsce spotkania PRATiR ul.Wilcza 31 m 7 klatka A.

Tematy ostatniego spotkania:

- Założenie spółdzielni socjalnej o profilu gastronomicznym (catering), wymóg konieczny: 5 członków założycieli.
Możliwe dofinansowanie z Urzędu Pracy. Biznes plan.
Spotkanie konsultacyjne w sprawie założenia spółdzielni odbędzie się 27 marca o godz.12.00 w biurze Colegal CoWork ul.Bagatela 10/6.

- Konferencja 17.03-18.03.15 - Otwarty Dialog - dr.Daniel Fisher.

- Od 7 marca cykliczne spotkania- grupa dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Centrum Inicjatyw Mieszkańców ul.Paca 40.

- Konferencja z udziałem I Kliniki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Bułgarii, prezentacja działań Fundacji eF Kropka -przeciwdziałanie stygmatyzacji, eksperci przez doświadczenie - przygotowywanie szkolenia kierowanego do różnych środowisk i grup społecznych.

- Kontynuacja i omówienie bieżących projektów :stażowego i szkoleniowo-edukacyjnego.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie wolontariuszy 27.02.15

Drodzy wolontariusze!
Zapraszamy na cykliczne spotkanie wolontariuszy, które odbędzie się w piątek 27.02.15. wyjątkowo o godzinie 18.30.
Miejsce bez zmian- PRATiR ul.Wilcza 31 m 7 klatka A.

Spotkanie wolontariuszy - już 23.01!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie wolontariuszy. Spotykamy się 23.01.15 (piątek) o godz.18.00 w PRATiR ul.Wilcza 31 m.7 klatka A. Będziemy mówić o planach Fundacji na rok 2015. Zapraszamy!

Pages