Spotkania wolontariuszy

Spotkanie wolontariuszy - 19.06

Serdecznie zapraszamy na cykliczne spotkanie grupy wolontariuszy, które odbędzie się w piątek 19.06.15 o godzinie 18.00.
Spotykamy się w Pracowni Terapii i Rozwoju - ul.Wilcza 31 m 7, klatka A (4 piętro).

W zeszłym miesiącu spotkanie poświęciliśmy na organizację programu, który z powodzeniem zaprezentowany został w Dniach Różnorodności. Wszystkim wolontariuszom jeszcze raz dziękujemy! Za nami również wydarzenie organizowane przez APS - IV Konferencja "Człowiek w Środowisku". Mogliśmy wysłuchać m.in. wystąpień ekspertów poprzez doświadczenie.
Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia Spółdzielni Socjalnej o profilu gastronomicznym (mały catering) oraz wspólnej pracy z grupą edukatorów nad wnioskiem grantowym przeznaczonym na szkolenie.

Zachęcamy Was również do udziału w II Seminarium Filozoficzno-Psychiatrycznym.
Fundacja eF Kropka została partnerem II Otwartego Seminarium Filozoficzno-Psychiatrycznego pt. "Norma / Patologia", które odbędzie się 20 czerwca (sobota) w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w godzinach 11-19. Seminarium - mające formę jednodniowej konferencji i pomyślane od razu jako cykl - ma na celu integrację środowiska zajmującego się ochroną zdrowia psychicznego bez pominięcia żadnej ze stron.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać tutaj: https://www.facebook.com/events/1578215652432623/.

Do zobaczenia!

Przygotowania do Warszawskich Dni Różnorodności

Zapraszamy na cykliczne spotkanie wolontariuszy w piątek 15.05.15, które tradycyjnie odbędzie się o godz.18.00 w PRATiR ul.Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.).
Razem z grupą edukatorów będziemy przygotowywać się do Warszawskiego Dnia Różnorodności- impreza integracyjno-promująca grupy mniejszościowe, organizacje pozarządowe, termin uroczystości 23.05.15.

 Na poprzednim spotkaniu:

- Zachęcamy do korzystania z innych ofert skierowanych do osób po kryzysach psychicznych. Warto podnosić swoje kwalifikacje i zwiększać kompetencje zawodowe.Stowarzyszenie Integracja oferuje kurs dla wolontariuszy, Fundacja Aktywizacja zajmująca się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych proponuje między innymi kurs szybkiego uczenia. Dzielmy się informacjami na temat innych dostępnych projektów,staży, kursów, które są Wam znane, o których słyszeliście lub z nich korzystacie.

- Zbieramy Wasze propozycje na Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego, w tym roku obchodzimy go 9 października 2015.
Spotykamy się w Pałacu Kultury i Nauki. W trakcie konferencji planujemy udział innych organizacji pozarządowych- znane organizacje chętnie zaprosimy na Forum Psychiatrii Środowiskowej. Jeżeli znacie inne stowarzyszenia czy fundacje zachęcajcie do uczestnictwa i zapraszajcie do współpracy z fundacją oraz do udziału w forum.
Nadal opracowujemy program konferencji. Obecnie zebrane pomysły:
panel dyskusyjny (Rzecznik NFZ,pracodawcy, domy środowiskowe)
uczestnictwo innych organizacji pozarządowych (Fundacja Iwony Szymali, Zrzeszenie Pracodawców, Unia Pracy Wspomaganej)

- Aktualnie prowadzimy działania zmierzające do uruchomienia spółdzielni socjalnej o profilu usług gastronomicznych. Chętnych zapraszamy do współpracy!

Zebranie wolontariuszy i aktualne sprawy

Zapraszamy na cykliczne spotkanie wolontariuszy, które odbędzie się w piątek 17.04.15 w PRATiR ul.Wilcza 31 m 7 klatka A  o godzinie 18.00.

Tematy poruszane na ostatnim spotkaniu (27.03.15):

- Zakładamy Spółdzielnię Socjalną, która  będzie miejscem pracy dla naszych stażystów. Możliwe jest dofinansowanie z Urzędu Pracy. Warunek konieczny: minimalna liczba osób-założycieli (5) w tym fundacja i 4 członków. Możliwość zarobkowa: praca na rzecz spółdzielni- nie ma dywidendy.

- Przypominamy o grupie edukacyjno-integracyjnej dla osób po kryzysach psychicznych. Grupa prowadzona przez wolontariuszki fundacji: Paulinę Giersz i Katarzynę Parzuchowską, spotyka się w Centrum Paca na Pradze - ul. Paca 40.

- Dostaliśmy zaproszenie na Warszawski Dzień Różnorodności (integracja mieszkańców Warszawy i grup mniejszościowych,  stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe). Planujemy aktywne uczestnictwo min. konsultacje psychologiczne, prezentacja fundacji, przygotowanie materiałów związanych z sytuacją i problemami osób po kryzysach psychicznych w tym prezentację edukacyjną ( stygmatyzacja, autostygmatyzacja, tekst o zdrowiu psychicznym). Spotkanie odbędzie się 23.05.15 (sobota), na pl. Konstytucji.

Pages