Terminy spotkań Grupy Integracyjnej na Smoczej

Terminy najbliższych spotkań Grupy Integracyjnej na Smoczej:
31.01. (czwartek)
12.02 (uwaga: zmiana na wtorki)
26.02. (wtorek)
12.03. (wtorek)
26.03. (wtorek)