Warsztat poszukiwania pracy- 2013r.

Zajęcia, które poprowadzimy poszerzają wiedzę o skutecznym poszukiwaniu pracy. Naszym zadaniem jest prezentacja dobrych praktyk wykorzystywanych przy podejmowaniu zatrudnienia. Warsztat obejmuje praktyczne informacje związane z bieżącym rynkiem pracy, wskazaniem pomocnych miejsc i instytucji oraz stosowaniem adekwatnych metod osiągania wyznaczonych celów i uczeniem zasad efektywnej komunikacji interpersonalnej. Stwarza również możliwości ćwiczeń i symulacji sytuacji społecznych w bezpiecznej dla uczestników atmosferze. Jeżeli Twoim celem jest:

  • umiejętne zarządzanie czasem w aspekcie monitorowania ogłoszeń pracodawców;
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;
  • wykorzystanie adekwatnych umiejętności w tym: technik autoprezentacji i komunikacji;
  • sporządzanie prawidłowych dokumentów aplikacyjnych: cv i listu motywacyjnego;
  • przepracowanie różnych trudności uniemożliwiających podejmowanie działania;
  • weź udział w naszym Warsztacie Poszukiwania Pracy.
Termin: 
Rozpoczynamy cykl: 14.10.2013 o godzinie 18.00 realizowany w 6 spotkaniach
Miejsce: 
Oddział Zapobiegania Nawrotom w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9 (F - 10)
Prowadzący: 
Monika Królikowska i Ania Kurinia