Warsztaty dla stażystów

Warsztat poszukiwania pracy

Zajęcia, które poprowadzimy poszerzają wiedzę o skutecznym poszukiwaniu pracy. Naszym zadaniem jest prezentacja dobrych praktyk wykorzystywanych przy podejmowaniu zatrudnienia. Warsztat obejmuje praktyczne informacje związane z bieżącym rynkiem pracy, wskazaniem pomocnych miejsc i instytucji oraz stosowaniem adekwatnych metod osiągania wyznaczonych celów i uczeniem zasad efektywnej komunikacji interpersonalnej. Stwarza również możliwości ćwiczeń i symulacji sytuacji społecznych w bezpiecznej dla uczestników atmosferze.

Jeżeli Twoim celem jest:

Efektywne techniki radzenia sobie ze stresem

Prawie każdego dnia doświadczamy napięcia związanego zarówno z pracą jak i z życiem osobistym. Z jednej strony stres wyzwala w nas energię, która umiejętnie wykorzystana mobilizuje nas do osiągnięcia wyznaczonego celu, z drugiej bywa źródłem nieprzyjemnych doświadczeń, ciągłego zmęczenia i zniechęcenia oraz problemów zdrowotnych.