Razem do samodzielności

Projekt „Razem do samodzielności” realizowany jest przez Fundację eFkropka w ramach zadania publicznego „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin.” Projekt realizowany od 01.07.2018 do 30.11.2020 w dwóch powiatach:

  • mławskim - pod patronatem Starosty Powiatu Mławskiego, patronatem medialnym Radio7 oraz przy współpracy z Zespołem Ośrodków Wsparcia w Mławie 
  • przasnyskim - pod patronatem Burmistrza Miasta Przasnysz oraz przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przasnyszu, patronatem medialnym telewizji internetowej „Media Przasnysz” oraz „Kuriera Przasnyskiego”

 

Zgłoszenia na maila: Mława: mlawa@ef.org.pl Przasnysz: przasnysz@ef.org.pl więcej informacji pod tel. 536-009-298

CELE :
• integracja społeczna osób po kryzysach psychicznych
• zmniejszenie autostygmatyzacji wśród osób po kryzysach psychicznych i wśród członków ich rodzin/osób bliskich
• zapoznanie z wiedzą na temat zdrowia psychicznego i przeciwdziałania stygmatyzacji i dyskryminacji
• zwiększenie poziomu sprawczości i decyzyjności o swoich sprawach wśród beneficjentów 
• integracja zawodowa
• zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy osobami po kryzysach, ich rodzinami i profesjonalistami
• przygotowanie i pomoc w lokalnych działaniach na rzecz grupy osób po kryzysach psychicznych
• stworzenie silnej grupy społecznej działającej razem na rzecz wspierania interesów i zaistnienia w przestrzeni publicznej w w/w powiatach, osób po kryzysach psychicznych i tematu zdrowia psychicznego
• pokazanie drogi do zdrowienia poprzez osobiste historie Edukatorów Fundacji eFkropka
• zapoznanie uczestników z projektem SOP (Standardy Opieki Psychiatrycznej), w którym Fundacja ma zamiar, po zebraniu ankiet od użytkowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej, opracować standardy jakie powinny obowiązywać w polskiej psychiatrii
• udział uczestników w II Kongresie Zdrowia Psychicznego w 2019 r.

Realizacja :
Realizacja projektu nastąpi poprzez:
1) stworzenie 3 grup aktywizująco – wsparciowo – edukacyjnych
(w każdym powiecie powstaną takie same grupy):
- po 16-18 osób dla grupy dla osób po kryzysie psychicznym
- po 16-18 osób dla grupy dla rodzin osób po kryzysie psychicznym
- po 30 profesjonalistów współpracujących na co dzień z osobami po kryzysach psychicznych
2) przeprowadzenie :
- 38 dwugodzinnych zajęć oraz 2 czterogodzinnych warsztatów dla grupy osób po kryzysach
- 38 dwugodzinnych zajęć oraz 2 czterogodzinnych warsztatów dla grupy rodzin
- 10 dwugodzinnych zajęć oraz 6 warsztatów dla profesjonalistów

Tematyk zajęć :
• Psychoedukacja
• Radzenie sobie ze stresem
• Ćwiczenia umiejętności społecznych i interpersonalnych
• Przeciwdziałanie autostygmatyzacji
• Praca nad poczuciem własnej wartości
• Umacnianie
• Praca nad samopoznaniem w kontekście nowych wyzwań
• Dążenie do zmiany
• Plan zdrowienia
• Możliwości jakie daje ekonomia społeczna w podjęciu zatrudnienia
• Reforma opieki psychiatrycznej
• Omówienie idei Standardów Opieki Psychiatrycznej – ankiety opracowywanej przez zespół
Edukatorów Fundacji eFkropka we współpracy z naukowcami

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu województwa mazowieckiego.