Przygotowania do Warszawskich Dni Różnorodności

Zapraszamy na cykliczne spotkanie wolontariuszy w piątek 15.05.15, które tradycyjnie odbędzie się o godz.18.00 w PRATiR ul.Wilcza 31 m.7 kl.A (IV p.).
Razem z grupą edukatorów będziemy przygotowywać się do Warszawskiego Dnia Różnorodności- impreza integracyjno-promująca grupy mniejszościowe, organizacje pozarządowe, termin uroczystości 23.05.15.

 Na poprzednim spotkaniu:

- Zachęcamy do korzystania z innych ofert skierowanych do osób po kryzysach psychicznych. Warto podnosić swoje kwalifikacje i zwiększać kompetencje zawodowe.Stowarzyszenie Integracja oferuje kurs dla wolontariuszy, Fundacja Aktywizacja zajmująca się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych proponuje między innymi kurs szybkiego uczenia. Dzielmy się informacjami na temat innych dostępnych projektów,staży, kursów, które są Wam znane, o których słyszeliście lub z nich korzystacie.

- Zbieramy Wasze propozycje na Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego, w tym roku obchodzimy go 9 października 2015.
Spotykamy się w Pałacu Kultury i Nauki. W trakcie konferencji planujemy udział innych organizacji pozarządowych- znane organizacje chętnie zaprosimy na Forum Psychiatrii Środowiskowej. Jeżeli znacie inne stowarzyszenia czy fundacje zachęcajcie do uczestnictwa i zapraszajcie do współpracy z fundacją oraz do udziału w forum.
Nadal opracowujemy program konferencji. Obecnie zebrane pomysły:
panel dyskusyjny (Rzecznik NFZ,pracodawcy, domy środowiskowe)
uczestnictwo innych organizacji pozarządowych (Fundacja Iwony Szymali, Zrzeszenie Pracodawców, Unia Pracy Wspomaganej)

- Aktualnie prowadzimy działania zmierzające do uruchomienia spółdzielni socjalnej o profilu usług gastronomicznych. Chętnych zapraszamy do współpracy!