Krótkie sprawozdanie z zebrania "edukatorów" z 5 grudnia

Na spotkaniu osób zaangażowanych w przygotowanie warsztatów antydyskryminacyjnych, 5 grudnia gościliśmy panią Katarzynę Szczerbowską, dziennikarkę serwisu kobieta.gazeta.pl. Pani Katarzyna pisała i mówiła w mediach o bardzo trudnych warunkach bytowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie przebywała w sumie rok podczas leczenia schizofrenii. Dzięki profesjonalnemu wsparciu udało nam się ustalić szereg tematów, którymi media mogą być zainteresowane w kontekście chorób psychicznych. Obecne na spotkaniu osoby zgłosiły się do pisemnego opracowania poszczególnych kwestii; na kolejnym spotkaniu - 19 grudnia będziemy dzielili się postępem prac. Oprócz tego kilka osób zdecydowało się zaangażować w projekt tłumaczenia książki pt. "Don't call me nuts"; prace nad tłumaczeniem będzie koordynował pan Tomasz.