Kolejne spotkanie grupy edukatorów

Zapraszamy na kolejne zebranie osób zaangażowanych w projekt warsztatów antydyskryminacyjnych. Spotykamy się 10 kwietnia, o godz. 17 w Pracownii Terapii i Rozwoju. UWAGA! przed spotkaniem edukatorów - o godz. 16 odbędzie sie zebranie osób, które są zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej i pracą w niej.