O fundacji

Główną misją Fundacji jest zapobieganie izolacji osób po kryzysie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie ich stygmatyzacji i przełamywanie stereotypów związanych z chorobami psychicznymi.

Poprzez wielowymiarowe działania terapeutyczne mamy nadzieję zbudować zaplecze pomocne w przełamywaniu barier czy osobistych ograniczeń, umożliwiać powrót do naturalnej aktywności i podejmowania ról w życiu osobistym i społecznym.

Dlatego planujemy uruchomienie hostelu terapeutycznego i stworzyliśmy program Kuchnia. Podejmujemy też szeroko zakrojone działania wydawnicze, edukacyjne i szkoleniowe w lokalnej społeczności.

W naszych projektach intensywnie i owocnie działa z nami Fundacja Tańczę więc Jestem – Terapia Tańcem i Ruchem. Współpracujemy z wieloma ośrodkami i organizacjami NGO zajmującymi się problematyką osób po kryzysie zdrowia psychicznego takimi jak Integracja, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Warszawski Dom pod Fontanną, Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi z Krakowa, Koalicja na Rzecz Równych Szans.