Jak działa projekt "Razem w kuchni"

Obecnie, we współpracy ze znanymi restauratorami – rodzeństwem Agnieszką i Marcinem Kręglickimi, pracujemy nad programem staży zawodowych. Beneficjenci mogą pod okiem doświadczonych pracowników restauracji odbywać praktyki w zawodach związanych z gastronomią (kucharze, kelnerzy, menagerowie).

Tak więc jedną grupą docelową naszych działań są osoby po doświadczeniu psychozy - stażyści, którym chcemy pomóc w zdrowieniu, a drugą personel restauracji - osoby szkolące, z którymi pracujemy nad nawiązaniem pozytywnych relacji z podopiecznymi i nad zmianą stereotypu chorego psychicznie. Wyjątkowość i innowacyjność tego projektu polega na włączeniu biznesu społecznie zaangażowanego do integracji osób z doświadczeniem poważnej choroby. Sukces tego przedsięwzięcia może, w pewnej części, przeciwdziałać stygmatyzacji i wykluczaniu osób po kryzysie zdrowia psychicznego, co jest głównym celem naszej fundacji.

W tym celu występujemy o dofinansowanie projektu do władz samorządowych. Dotychczas fundatorzy składali się na konieczne wydatki, ale środki dostępne z tych źródeł są zdecydowanie niewystarczające dla potrzeb i realizacji naszych ambitnych planów. W związku z tym zwracamy się do ludzi dobrej woli o dowolnej wielkości wpłaty na nasze konto, zobowiązujemy się do pełnej transparentności naszych wydatków.

Zainteresowanych zapraszamy do ściślejszej współpracy - czekamy na wolontariuszy, którzy zechcą poświęcić trochę czasu na ciekawe i pożyteczne działania. Będziemy wdzięczni za rady i kontakty: medialne, polityczne, biznesowe, samorządowe czy inne NGO, czy do osób które mogłyby wesprzeć nasze działania.