Baza wiedzy

Hostel terapeutyczny

Po ustąpieniu lub zmniejszeniu objawów choroby, pacjent jak najszybciej powinien opuścić szpital psychiatryczny i otrzymać leczenie i wsparcie w swoim środowisku. U wielu osób z doświadczeniem poważnego kryzysu psychicznego, na tym etapie choroby i podczas dochodzenia do zdrowia, podstawowa opieka ambulatoryjna nie wystarcza. Wskazana jest wtedy intensyfikacja oddziaływań w oddziale dziennym, zespole leczenia środowiskowego lub w hostelu. Dla osób po kryzysie psychotycznym hostel może być istotnym elementem oferty terapeutycznej w drodze do zdrowienia.

Czym jest hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

Po ustąpieniu lub zmniejszeniu objawów choroby, pacjent jak najszybciej powinien opuścić szpital psychiatryczny i otrzymać leczenie i wsparcie w swoim środowisku. U wielu osób z doświadczeniem poważnego kryzysu psychicznego, na tym etapie choroby i podczas dochodzenia do zdrowia, opieka ambulatoryjna nie wystarcza. Wskazana jest wtedy intensyfikacja oddziaływań w oddziale dziennym, zespole leczenia środowiskowego lub w hostelu terapeutycznym. Dla osób po kryzysie psychotycznym pobyt w hostelu może być istotnym etapem w drodze do zdrowienia.